Szczepanowo - warsztaty telewizyjne i filmowe.

Warsztaty telewizyjne i filmowe w Szczepanowie.

KORZENIE & KWIATY - warsztaty filmowe w Szczepanowie. Podczas warsztatów powstał bardzo ciekawy materiał filmowy, który został wyświetlany podczas Światowych Dni Młodzieży. Organizatorom dziękujemy za super organizację a uczestnikom za zaangażowanie w produkcję filmu.

Realizacje filmowe.