Orłowo - warsztaty telewizyjne i filmowe.

Warsztaty telewizyjne i filmowe w Orłowie.

Wymiana międzynarodowa "Akcja-komunikacja" w Orłowie. W polsko-ukraińskich grupach tworzymy filmy promującę naukę języków obcych. 4 dni warsztatów filmowych zaowocowały kilkoma reklamami i reportażem o warsztatach.Oczywiście był też czas na integrację i wzajemne poznanie kultur. Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus+.

Realizacje filmowe.